• Kinh tế

  rủi ro chung toàn bộ
  rủi ro hệ thống
  Là rủi ro trên toàn hệ thống, rủi ro xuất phát từ một biến cố nhỏ gây nên hậu quả không mong muốn cho các bên liên quan, thậm chí cho toàn bộ hệ thống. Rủi ro hệ thống ( Systematic risk ) là rủi ro thuộc về thị trường, không có một nhà đầu tư nào tránh khỏi cho dù đã đa dạnh hoá được danh mục đầu tư, rủi ro không hệ thống (unsystematic risk ) là rủi ro có thể đa dạng hoá được, có thể được loại bỏ hoàn toàn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X