• /[,ti: en 'ti:] /

  Thông dụng

  Viết tắt
  ( TNT) loại thuốc nổ mạnh ( trinitrotoluene)

  Hóa học & vật liệu

  TNT

  Giải thích EN: A shorter name for the explosive trinitrotoluene. See TRINITROTOLUENE. Giải thích VN: Tên rút gọn của chất nổ TRINITROTOLUENE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X