• /,teil'end/

  Thông dụng

  Danh từ
  ( + of something) phần chót, đoạn cuối (đám rước, bài nói...)
  the tail-end of the concert
  phần chót của buổi hoà nhạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X