• /kən'sə:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phối hợp, sự hoà hợp
  to act in concert with
  hành động phối hợp với
  Buổi hoà nhạc
  i will go to the concert tonight
  tôi sẽ đi xem buổi hòa nhạc tối nay

  Ngoại động từ

  Dự tính, sắp đặt; bàn định, bàn tính; phối hợp

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X