• Thông dụng

  Danh từ

  Tiền lương còn lại sau khi đã khấu trừ các khoản (thuế..)

  Xây dựng

  tiền lương chính

  Kinh tế

  tiền lương còn lại sau khi đã trừ các khoản thuế
  tiền lương mang về nhà
  tiền lương thực lĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X