• Thông dụng

  Thành Ngữ

  take (great) pains (with/over/to do something)
  dồn tâm trí vào

  Xem thêm pains

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X