• /peinz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (số nhiều của) pain
  be at pains to do something
  rất chú ý, đặc biệt cố gắng
  be a fool for one's pains
  như fool
  for one's pains
  trả công, để đền đáp
  spare no pains doing/to do something
  như spare
  take (great) pains (with/over/to do something)
  dồn tâm trí vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X