• Thông dụng

  Thành Ngữ

  take a/one's stand (on something)
  tuyên b? quan di?m, ý ki?n c?a mình.. (v? cái gì)

  Xem thêm stand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X