• Thông dụng

  Thành Ngữ

  take steps to do something
  áp dụng các biện pháp để đạt cái gì

  Xem thêm step

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X