• Kinh tế

  nghiệp vụ acbit thôn tính
  sách lược song hành tiếm quyền

  Giải thích VN: Xem Risk Arbitrage. Taking delivery : Nhận cung ứng. 1. Tổng quát: chấp nhận nhận hàng hóa từ phương tiện chuyên chở thông thường hay phương tiện vận chuyển bằng tàu, thông thường lập chứng từ bằng cách ký vào vận đơn hay các giấy biên nhận khác. 2. Hàng hoá: chấp nhận cung ứng hàng hóa cụ thể theo hợp đồng futures (spot market-thị trường trả ngay bằng tiền mặt). Các quy định về giao hàng (cung ứng) như tầm mức của hợp đồng và số lượng hàng hóa cần thiết, được thiết lập theo thị trường nơi hàng hóa mua bán. 3. Chứng khoán: chấp nhận nhận chứng chỉ chứng khoán hay trái phiếu mới mua gần đây hay mới chuyển từ tài khoản khác tới.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X