• /´teistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nếm, chuyên gia nếm (rượu, trà.. để thẩm định chất lượng)
  Cốc để nếm
  Người duyệt bản thảo
  (thông tục) miếng thức ăn, mẩu nhỏ thức ăn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người nếm

  Kinh tế

  người thử nếm
  thiết bị đánh giá cảm quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X