• Kinh tế

    số tiết kiệm được hoãn thuế

    Giải thích VN: Kế hoạch tiết kiệm hay đầu tư cho phép cá nhân để riêng ra một phần lợi tức hiện hành trong kế hoạch tiết kiệm đã định, và được hoãn chi trả thuế lợi tức trên số vốn và tiền lãi kiếm được. Tài khoản hưu trí cá nhân (individual retirement account-IRA) cho phép cá nhân có tổng lợi tức hàng năm là bao nhiêu thì được để riêng biệt một số lợi tức ấn định hàng năm vào tài khoản tiết kiệm hay đầu tư và sẽ rút tiền ra vào lúc được 59 1/2 tuổi. Số tiền rút ở tài khoản sẽ được tính thuế theo thuế suất ban đầu. Xem All Savers Certificate.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X