• Kinh tế

    hợp đồng cho thuê nghiêng lợi thế về thuế

    Giải thích VN: Xem True Lease. Tax planning: Hoạch định về thuế. Tối thiểu hóa nợ thuế thông qua việc hoạch định tài chánh cá nhân, đầu tư vào các vụ đầu tư được hoãn thuế, trái phiếu miễn thuế hoặc tìm cách tránh thuế cho tư bản kiếm được trong phần đầu tư thụ động như ủy thác bất động sản. Nó khác với trốn thuế (tax evasion) là cố tình không trả thuế đã nợ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X