• Xây dựng

  trách thuế

  Kinh tế

  sự tránh thuế
  sự trốn thuế (một cách hợp pháp)
  tránh thuế

  Giải thích VN: Dùng các phương tiện hợp pháp để giảm nợ thuế. Hoạch định cách đóng thuế hay dùng cách ẩn thuế là những công cụ tránh thuế được phép. (Tax planning and Tax shelters).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X