• Kinh tế

  căn bản tính thuế

  Giải thích VN: Tài chánh: phí gốc của một tài sản trừ đi khấu hao tích lũy sau đó sẽ tính lời hay lỗ để tính thuế. Vì thế một tài sản thụ đắc giá $100.000 được khấu hao khoảng $40.000 thì sẽ có thuế căn bản dựa trên $60.000 với giả định là không có một điều chỉnh nào ; số bán tài sản đó được $120.000 thì vẫn chịu thuế tư bản kiếm được dựa trên $60.000 Đầu tư: giá theo đó người ta mua chứng khoán hay trái phiếu cộng với hoa hồng của công ty môi giới. Luật quy định rằng chênh lệch giá (premium) trả cho việc mua một công cụ đầu tư thì được trả dần.

  cơ sở tính thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X