• Kinh tế

  bản kê khai hàng hóa có thuế

  Giải thích VN: Bản kê khai hàng hóa do người bán có đăng kí xuất ra để thu thuế trị giá gia tăng (Value- added taxes-VAT). Bản kê khai hàng hóa (hóa đơn hàng hóa) cho biết giá mua hàng hóa hoặc dịch vụ và thuế tăng thu đánh trên hàng hóa đó, nó được người mua dùng để khai số giảm trừ thuế đầu vào từ số VAT.

  hóa đơn thuế giá trị gia tăng
  hóa đơn thuế trị giá gia tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X