• Kinh tế

  bán để chạy (lẩn trốn) thuế
  bán để được trừ thuế

  Giải thích VN: Bán các chứng khoán, thường vào cuối năm, để bù đắp thua lỗ trong danh mục đầu tư, nó có thể dùng để bù đắp vào tư bản kiếm được và do đó hạ thấp số nợ thuế của nhà đầu tư. Xem: Long Term Gain, Long Term Loss, Selling Short Againts The Box, Short Term Gain or Loss, Swap, Thirty-day Wash Rule.

  bán phá giá giảm thuế
  bán thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X