• Kinh tế

  trái phiếu địa phương phải chịu thuế
  Trái phiếu đô thị có thuế (ở Hoa Kỳ)

  Giải thích VN: Cam kết có thuế của nhà nước hay một thực thể nhà nước địa phương, đây là một phát sinh khác của đạo luật Tax Reform Act of 1986 (đạo luật giới hạn việc phát hành các trái phiếu được miễn thuế như thông lệ). Trái phiếu đô thị có thuế được phát hành như loại trái phiếu có mục đích riêng (private purpose bond) nhằm tài trợ cho các dự án bị hạn chế như sân vận động thể thao, như trái phiếu doanh thu đô thị có nguồn thu (caps apply), như trái phiếu có mục đích chung (public purpose bonds) khi vượt quá giới hạn 10% phục vụ cho mục đích riêng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X