• /ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ cái T
  Vật hình T
  (thể dục,thể thao) điểm phát bóng; cột cát nhỏ, vật nhỏ nhọn (bằng gỗ, nhựa..) để đặt quả bóng trước khi đánh nó vào từng lỗ (chơi gôn)
  Điểm nhằm tới (trong một số trò chơi: ném vòng, lăn bóng gỗ, đánh bi da..)

  Ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) đặt (bóng) vào điểm phát bóng (chơi gôn)

  Nội động từ

  (thể dục thể thao) phát bóng
  to tee off
  đánh quả bóng đi từ cọc phát bóng
  Bắt đầu
  to tee somebody off
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chọc tức, trêu ngươi
  to tee (something) up
  chuẩn bị đánh (quả bóng gôn) bằng cách đặt nó lên cọc phát bóng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thanh chữ T, xà chữ T, dầm chữ T, ống ba nhánh

  Cơ khí & công trình

  khuỷu chữ T
  ống ba nhánh

  Hóa học & vật liệu

  ống nối hình T

  Xây dựng

  cái tê (ống nước)
  rầm chữ T
  vật hình chữ T

  Kỹ thuật chung

  chữ T
  mặt cắt chữ T
  ống chạc
  ống chạc ba
  thép hình chữ T

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X