• /ti´lemitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị đo xa ( (thường) dùng vô tuyến)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đo xa [máy đo xa]

  Cơ - Điện tử

  Dụng cụ đo từ xa

  Cơ khí & công trình

  máy đo (từ) xa

  Toán & tin

  viễn trắc kế
  impulse-type telemeter
  viễn trắc kế kiểu xung

  Kỹ thuật chung

  kính đo xa
  stereoscopic telemeter
  kính đo xà nhìn nổi
  đo từ xa
  máy đo khoảng cách
  máy đo từ xa
  máy đo xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X