• /ti'lemətri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép đo từ xa (quá trình tự động ghi nhận các số báo của một dụng cụ và truyền đi xa, (thường) bằng (rađiô))

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đo đạc từ xa

  Giải thích VN: Quá trình tự động ghi nhận các số báo của một dụng cụ và truyền đi xa.

  phép viễn trắc
  wire-link telemetry
  phép viễn trắc hữu tuyến

  Xây dựng

  phép đo xa

  Y học

  phép đo từ xa

  Điện lạnh

  đo độ xa
  phép định tầm

  Điện

  viễn trắc lượng

  Giải thích VN: Phương pháp đo lường từ xa trong đó cá số liệu được truyền qua sóng vô tuyến hay qua môi trường truyền khác.

  Kỹ thuật chung

  đo lường từ xa
  remote telemetry unit
  bộ đo lường từ xa
  đo từ xa
  phép đo khoảng cách

  Kinh tế

  phép viễn trắc
  thuật đo đạc từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X