• /ti'lefənist/

  Thông dụng

  Cách viết khác telephoneỵoperator

  Như telephone operator

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện thoại viên

  Kinh tế

  điện thoại viên
  nhân viên điện thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X