• /´teli¸tekst/

  Điện tử & viễn thông

  hệ Teletext
  hệ viễn văn bản
  văn bản viễn ký
  teletex page
  trang văn bản viễn ký

  Kỹ thuật chung

  viễn truyền văn bản

  Kinh tế

  dịch vụ viễn thông quốc tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X