• (đổi hướng từ Televising)
  /'telivaiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Truyền hình, phát (tin tức..) bằng truyền hình
  the meeting will be televised
  cuộc mít tinh sẽ được truyền hình

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  truyền hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X