• /´teliη¸ɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rầy la, sự mắng nhiếc
  give somebody a telling-off for something
  rầy la ai về cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X