• (đổi hướng từ Temporized)
  /´tempə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác temporise

  Nội động từ

  Hoãn quyết định; hoãn trả lời dứt khoát nhằm mục đích tranh thủ thời gian; trì hoãn
  Thích ứng với hoàn cảnh, tuỳ cơ ứng biến
  a temporizing politician
  một nhà chính trị biết tuỳ cơ ứng biến

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X