• Xây dựng

  văn kiện đấu thầu

  Kinh tế

  tài liệu đấu thầu

  Giải thích VN: 1. Công ty hay nhà nước đưa hồ sơ chính thức để mua hàng hóa hay dịch vụ. Những đặc điểm, khả năng, phương thức và nhân viên được chỉ định đi mua sẽ được ghi trong tài liệu đấu thầu. 2. Công ty đưa ra tài liệu về việc bán chứng khoán. Người đưa ra đấu thầu yêu cầu các giá đặt mua phải trên giá bán tối thiểu đã ấn định.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X