• /´tensə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) cơ căng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tenxơ, cơ căng 

  Y học

  cơ căng
  tensor muscle of palatine velum
  cơ căng màng hầu ngoài

  Điện tử & viễn thông

  tenxơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X