• /te´ridʒinəs/

  Kỹ thuật chung

  nguồn lục địa
  terrigenous deposit
  trầm tích nguồn lục địa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X