• Thông dụng

  Danh từ

  Sự chạy thử
  (kỹ thuật) chế độ thử nghiệm

  Cơ khí & công trình

  chế độ chạy thử

  Kỹ thuật chung

  chạy thử
  chạy thử (xe hơi)
  sự chạy thử
  sự thực hiện thử
  sự vận hành thử

  Xây dựng

  sự chạy thử

  Kinh tế

  cho chạy thử (máy móc..)
  sự cho chạy thử (máy móc)
  sự vận hành thử
  sự vận hành thử nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X