• Hoạt động của Namquyenduc
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Namquyenduc
   Tên thậtQuyền Đức Nam
   Sinh nhậtJuly 2nd
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : NASG
   • V15//Currently 4.62/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.6
   Số bình chọn : 3873

   bạn vào profile của BBSupporter mà đọc cho hiểu rõ lý do. Đơn giản chỉ là mỗi câu hỏi đều được in dậm sẽ làm rồi mắt mọi người, nên hạn chế. Chức năng in đậm để cho người trả lời muốn nhấn mạnh từ người ta cần giải thích tới người hỏi. Không dùng là tốt nhất. Cũng như các chức năng caps lock, vẫn có nhưng dùng không đúng chỗ vẫn gây hiệu quả ngược như thường. Bạn nên tôn trọng nội quy, thế thôi

   Đã gửi cách đây 4566 ngày
     
    
   Bạn bè