• Là việc thêm nghĩa mới cho các từ. Khi bạn thấy một từ nào đó trên Baamboo Tra Từ còn thiếu nghĩa mà bạn biết, bạn hãy bổ sung nghĩa đó cho từ bằng cách thực hiện các bước sau Bước 1: Ân vào nút sửa phía trên cùng Bước 2: Chọn loại từ điển (Thông dụng, Kinh tế, Kỹ thuật...) mà bạn nghĩ là sẽ phù hợp với nghĩa mới sắp được bổ sung. Bước 3: Bổ sung nghĩa mới vào loại từ điển đó theo đúng mẫu chuẩn của Baamboo Tra Từ]]. Nếu là bổ sung nghĩa trên từ điển Anh - Việt thì bạn hãy đặt link cho các từ tiếng Anh Bước 4: Ấn nút xem thử xem có có còn lỗi nào nữa không. Khi bạn đã chắc chắn là nghĩa mới bổ sung đã được soạn thảo theo đúng quy định trên Baamboo Tra Từ. Bạn hãy thực hiện Bước 5 Bước 5: Ấn nút Lưu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X