• Thông dụng

  Thành Ngữ

  the wish is father to the thought
  (tục ngữ) mong muốn là cha đẻ của ý tưởng

  Xem thêm wish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X