• /¸ðɛə´fɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) về việc đó
  I am grateful therefor
  tôi biết ơn về việc đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X