• /´greitful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Biết ơn
  to be grateful to somebody for something
  biết ơn ai về cái gì
  Dễ chịu, khoan khoái
  a grateful shade
  bóng mát dễ chịu
  to be grateful for small mercies
  được an ủi bằng cái ít tệ hại hơn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X