• Kỹ thuật chung

  nhiệt độ nhiệt động
  thermodynamic temperature scale
  thang nhiệt độ nhiệt động
  nhiệt độ tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X