• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  có thành mỏng
  thành mỏng
  thin-walled casting
  vật đúc thành mỏng
  thin-walled haft-bearing
  ổ nửa thành mỏng

  Xây dựng

  có tường mỏng
  mỏng thành
  mỏng vách

  Kỹ thuật chung

  kết cấu thành mỏng

  Cơ - Điện tử

  (adj) có vách mỏng, có thành mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X