• /´θə:d¸reit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xấu, kém, tồi, hạng chót (về chất lượng)
  a third-rate film
  bộ phim loại ba

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chất lượng thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X