• Kinh tế

  cung ứng rõ rệt
  nguồn cùng hiển nhiên trong vòng 30 ngày

  Giải thích VN: Tổng số lượng tiền của trái phiếu đô thị mới, có thời khoảng đáo hạn từ 13 tháng trở lên số này được lập biểu gia nhập thị trường trong vòng 30 ngày. Số liệu được cung cấp vào ngày thứ sáu trong báo Bond Buyer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X