• Cơ - Điện tử

  (trạng thái) ứng suất thể tích

  Xây dựng

  ứng suất 3 chiều
  ứng suất khối
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X