• /,distri'bju:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân bổ, sự phân phối, sự phân phát
  Sự rắc, sự rải
  Sự sắp xếp, sự xếp loại, sự phân loại
  (ngành in) bỏ chữ (xếp vào từng ô)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phân phối [sự phân phối]

  Cơ - Điện tử

  Sự phân phối, sự phân bố

  Toán & tin

  hàm suy rộng
  temperate distribution
  hàm suy rộng ôn hòa

  Kỹ thuật chung

  phân bố
  age distribution
  sự phân bố theo tuổi
  angular distribution
  phân bố theo góc
  asymptotic distribution
  phân bố tiệm cận
  asymptotic (al) distribution
  phân bố tiệm cận
  automatic call distribution
  phân bố gọi tự động
  Automatic Call Distribution (ACD)
  phân bố cuộc gọi tự động
  Automatic Call Distribution Analyser (ACDA)
  phân tích phân bố cuộc gọi tự động
  Automatic Distribution System (ADS)
  hệ thống phân bổ tự động
  Automatic File Distribution (AFD)
  phân bố tệp tự động
  Berkeley Software Distribution (BSD)
  Phân bố phần mềm Berkeley
  beta distribution
  phân bố beta
  Bi-Directional Reflectance Distribution (BRD)
  phân bố năng suất phản xạ hai chiều
  Bi-directional Scattering Distribution Function (BSDF)
  hàm phân bố tán xạ hai chiều
  binomial distribution
  phân bố nhị thức
  Boltzmann distribution
  phân bố Boltzmann
  Bose-Einstein distribution
  sự phân bố Bose-Einstein
  canonical distribution
  phân bố chính tắc
  car distribution
  sự phân bố toa xe
  center of population distribution system
  trung tâm hệ thống phân bố dân cư
  charge distribution
  sự phân bố tải trọng
  chi-square distribution
  phân bố chi-bình phương
  clock (signal) distribution
  sự phân bố xung đồng hồ
  Clock Distribution Interface (CDI)
  giao diện phân bố đồng hồ
  coefficient of distribution
  hệ số phân bố
  compound frequence distribution
  mật độ phân bố trung bình
  concentrated distribution of population
  sự phân bố dân cư tập trung
  conditional distribution
  phân bố có điều kiện
  continuous distribution
  phân bố liên tục
  cumulative distribution
  phân bố tích lũy
  cumulative distribution function
  hàm phân bố tích lũy
  Cumulative Distribution Function (CDF)
  hàm phân bố tích lũy
  current distribution
  sự phân bố dòng
  Data Input and Distribution Card (DIDC)
  cạc phân bố và đầu vào dữ liệu
  defect in distribution
  khuyết tật phân bố
  discrete distribution
  phân bố rời rạc
  distribution (ofgeographical zones)
  sự phân bố vùng địa lý
  distribution (ofload)
  sự phân bố tải trọng
  distribution (ofstresses in the plane)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  distribution (ofstresses)
  sự phân bố ứng suất
  distribution (ofvelocities)
  sự phân bố vận tốc
  Distribution Application Framework (DAF)
  khung ứng dụng phân bố
  Distribution Automation (System) (DA(S))
  tự động hóa phân bố (hệ thống)
  distribution cable
  cáp phân bổ
  Distribution Centre (DC)
  trung tâm phân bố
  distribution coefficient
  hệ số phân bố
  distribution ctell
  cột thép phân bố
  distribution curve
  đường cong phân bố
  distribution curve
  đường phân bố
  distribution factor
  hệ số phân bố
  distribution function
  hàm phân bố
  Distribution List (DL)
  danh mục phân bố
  distribution map
  bản đồ phân bố
  distribution network
  mạng phân bố
  distribution of demand
  sự phân bố nhu cầu
  distribution of discharge
  sự phân bố lưu lượng
  distribution of electrical energy
  sự phân bố điện năng
  distribution of electrical power
  sự phân bổ công suất
  distribution of flood
  sự phân bố lũ
  distribution of flow
  sự phân bố dòng chảy
  distribution of load
  phân bố tải trọng
  distribution of oil deposits
  phân bố dầu mỏ
  distribution of oil deposits
  phân bố tích tụ dầu
  distribution of probabilities
  sự phân bố xác suất
  distribution of rain
  sự phân bố mưa
  distribution of stress
  sự phân bố ứng suất
  distribution of velocity
  sự phân bố vận tốc
  distribution reinforcement
  cốt thép phân bố
  distribution reinforcement
  cốt phân bố
  Distribution Services (SNA) (DS)
  Các dịch vụ phân bố (SNA)
  Distribution user Group Name (SNADS) (DGN)
  Tên nhóm người dùng phân bố (SNADS)
  distribution-bar reinforcement
  cốt thép phân bố
  distribution-free
  không phân bố
  Electronic Document Distribution (EDD)
  phân bố tư liệu điện tử
  Electronic Software Distribution (ESD)
  phân bố phần mềm điện tử
  empirical distribution function
  hàm phân bố cực
  energy distribution
  phân bố năng lượng
  energy distribution
  sự phân bố năng lượng
  energy distribution curve
  đường cong phân bố năng lượng
  error distribution
  phân bố sai số
  even air flow distribution
  phân bố đồng đều dòng không khí
  exponential distribution
  phân bố hàm mũ
  exponential distribution function
  hàm phân bố mũ
  F-probability distribution
  phân bố xác suất F
  few-body distribution
  sự phân bố vài vật
  field distribution
  phân bố trường
  field distribution
  sự phân bố (điện) trường
  Fixed Distribution System (FDS)
  hệ thống phân bố cố định
  flood distribution pattern
  mô hình phân bố dòng lũ
  flow distribution pattern
  mô hình phân bố dòng chảy
  force distribution between [[]]...
  phân bố lực giữa ...
  frequency distribution
  mật độ phân bố
  frequency distribution
  phân bố tần số
  frequency distribution
  sự phân bố tần số
  gap distribution
  sự phân bố khe hở
  gauge station distribution
  sự phân bố trạm thủy văn
  gausian distribution
  phân bố chuẩn
  gaussian distribution
  phân bố chuẩn
  Gaussian distribution
  phân bố Gass
  gaussian distribution
  phân bố Gause
  Gaussian distribution
  phân bố Gauss
  geographic distribution
  sự phân bố địa lý
  geologic distribution
  sự phân bố địa chất
  Gibbs canonical distribution
  phân bố chính tắc (của) Gbbs
  Global Information Distribution (GID)
  phân bố thông tin toàn cầu
  grain size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  grain size distribution curve
  đường cong phân bố cỡ hạt
  grain-size distribution
  phân bố theo cỡ hạt
  grain-size distribution diagram
  biểu đồ phân bố độ hạt
  heat distribution
  phân bố nhiệt
  heat distribution
  sự phân bố bố nhiệt
  heat distribution
  sự phân bố nhiệt
  homogeneous distribution
  phân bố đều
  humidity distribution
  sự phân bố ẩm
  hydrologic distribution
  sự phân bố thủy văn
  ice crystal distribution
  phân bố tinh thể (nước) đá
  ice crystal distribution
  sự phân bố tinh thể đá
  Interactive Call Distribution (ICD)
  phân bố cuộc gọi tương tác
  isotropic distribution
  sự phân bố đẳng hướng
  joint distribution
  phân bố trùng khớp
  key distribution
  phân bổ khóa
  Label Distribution Protocol (LDP)
  giao thức phân bố nhãn (địa chỉ)
  lateral distribution
  phân bố ngang
  lateral distribution of the wheel load
  phân bố ngang của tải trọng bánh xe
  lift distribution
  sự phân bổ lực nâng
  linear distribution
  phân bố tuyến tính
  load distribution
  phân bố tải
  load distribution
  phân bố tải trọng
  load distribution
  sự phân bố tải trọng
  load distribution line
  đường phân bố tải trọng
  Local Multipoint Distribution System (LMDS)
  hệ thống phân bổ đa điểm cục bộ
  logarithmic distribution law
  định luật phân bố lôgarit
  longitudinal distribution of the wheel load
  phân bố dọc của tải trọng bánh xe
  luminous intensity distribution
  sự phân bố cường độ sáng
  main distribution
  phân bố chính
  marginal distribution
  phân bố biên
  mass distribution
  khối lượng phân bố
  mass distribution
  sự phân bố khối lượng
  material distribution
  sự phân bố vật liệu
  Maxwell distribution
  phân bố Maxwell
  Maxwell-Boltzmann distribution
  phân bố Maxwell-Boltzmann
  Message Distribution
  phân bố báo tin
  mixture distribution
  phân bố hỗn hợp
  mode distribution
  sự phân bố kiểu
  moisture distribution
  sự phân bố độ ẩm
  moment distribution
  sự phân bố mô men
  momentum distribution
  sự phân bố động lượng
  Multichannel, Multipoint Distribution System (MMDS)
  hệ thống phân bố đa kênh đa kiểm
  multimodal distribution
  phân bố nhiều mốt
  Multipoint Distribution Services (MDS)
  các dịch vụ phân bố đa điểm
  Multipoint video Distribution system (MVDS)
  Hệ thống phân bố Video đa điểm
  multivariate distribution
  phân bố nhiều chiều
  multivariate normal distribution
  phân bố chuẩn nhiều biến
  multivariate normal distribution
  phân bố chuẩn nhiều chiều
  n-body distribution
  phân bố n vật
  negative binomial distribution
  phân bố nhị thức âm
  normal distribution
  phân bố chuẩn
  normal distribution
  phân bố chuẩn (tắc)
  normal distribution
  sự phân bố chuẩn
  normal distribution
  sự phân bố Gauss
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo cụm
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo nhóm
  object distribution
  phân bố đối tượng
  object distribution
  sự phân bố đối tượng
  oceanic distribution
  sự phân bố hải dương
  Open Network Distribution Services (IBM) (ONDS)
  Các dịch vụ phân bố mạng mở (IBM)
  Optimized Distribution Model (Compaq) (ODM)
  Mô hình phân bố tối ưu hóa (Compaq)
  particle size distribution
  phân bố hạt theo kích thước
  particle size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  particle size distribution
  sự phân bố theo cỡ hạt
  particle size distribution curve
  đường cong phân bố cỡ hạt
  particle-size distribution
  sự phân bố theo kích thước hạt
  Passive Distribution Network (PDN)
  mạng phân bố thụ động
  phase distribution
  sự phân bố pha
  phase-space distribution
  phân bố không gian pha
  plaint cover distribution
  sự phân bố thảm thực vật
  point distribution of population
  sự phân bố dân cư theo điểm
  poison distribution
  phân bố chất độc
  Poisson distribution
  phân bố Poisson
  poisson distribution
  phân bổ poisson
  polycentric system of population distribution
  hệ thống phân bố dân cư (kiểu) nhiều trung tâm
  population distribution
  sự phân bố dân cư
  population distribution over rural areas
  sự phân bố dân cư nông thôn
  population distribution pattern
  mô hình phân bố dân cư
  population distribution system
  hệ thống phân bố dân cư
  population distribution within a group of communities
  sự phân bố dân cư thôn xã
  population distribution within town limits
  sự phân bố dân cư nội thành
  pore distribution
  sự phân bố kẽ rỗng
  pore size distribution
  phân bố kích thước lỗ hổng
  porosity distribution
  phân bố độ rỗng
  potential distribution
  phân bố điện thế
  potential distribution
  phân bố thế hiệu
  power distribution
  sự phân bổ công suất
  power distribution unit
  khối phân bổ năng lượng
  Premises Distribution System (PDS)
  hệ thống phân bố tại nhà khách hàng
  pressure distribution
  phân bố áp lực
  pressure distribution
  phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bố áp lực
  pressure distribution
  sự phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bổ áp suất
  probability distribution
  hàm phân bố
  probability distribution
  phân bố xác suất
  probability distribution
  sự phân bố xác suất
  probability distribution function
  hàm phân bố xác suất
  rain distribution pattern
  mô hình phân bố mưa
  rainfall distribution
  sự phân bố mưa
  Recorded Information Distribution Equipment (RIDE)
  thiết bị phân bố thông tin ghi được
  regular volinity distribution
  sự phân bố vận tốc đều
  sampling distribution
  phân bố mẫu
  scattered distribution of population
  sự phân bố dân cư phân tán
  seam distribution
  sự phân bố vỉa
  seasonal food distribution
  sự lũ phân bố theo mùa
  sediment distribution
  sự phân bố trầm tích
  simultaneous distribution
  phân bố đồng thời
  singular distribution
  phân bố kỳ dị
  skew distribution
  phân bố lệch
  SNA Distribution Services (SNA/DS)
  Các dịch vụ phân bố của SNA ( Kiến trúc mạng của hệ thống )
  Software Updates Distribution Service (SUDS)
  dịch vụ phân bố cập nhật phần mềm
  soil distribution
  sự phân bố thổ nhưỡng
  spectral distribution
  phân bố phổ
  spectral distribution
  sự phân bố (theo) phổ
  spectral distribution
  sự phân bố phổ
  spectral energy distribution
  phân bố năng lượng phổ
  standard normal distribution
  phân bố chính tắc
  standard normal distribution
  phân bố chuẩn
  star distribution
  phân bố hình sao
  statistical distribution
  phân bố thống kê
  storm distribution pattern
  sơ đồ phân bố mưa bão
  stress distribution
  phân bố ứng suất
  stress distribution
  sự phân bố ứng suất
  stress distribution diagram of cross section
  biểu đồ phân bố ứng suất của tiết diện
  surface distribution
  phân bố bề mặt
  surface distribution
  phân bố mặt
  symmetric (al) distribution
  phân bố đối xứng
  Synchronous Distribution Interfaces (SDI)
  các giao diện phân bố đồng bộ
  Tag Distribution Protocol (Cisco) (TDP)
  Giao thức phân bố nhãn (Cisco)
  tail of the distribution
  đuôi phân bố
  Technical Requirement MultiMedia Distribution Systems (TRMMDS)
  Các hệ thống phân bố đa phương tiện-Các yêu cầu kỹ thuật
  television distribution system
  hệ thông phân bố truyền hình
  temperature distribution
  phân bố nhiệt độ
  temperature distribution
  sự phân bố nhiệt độ
  theory of distribution
  lý thuyết phân bố
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối
  topographic distribution
  sự phân bố địa hình
  traffic distribution
  sự phân bố lưu lượng
  transport distribution
  phân bố vận tải
  transversal distribution coefficient
  hệ số phân bố ngang
  transverse distribution
  phân bố ngang
  transverse energy distribution
  sự phân bố năng lượng ngang
  transverse load distribution
  phân bố ngang tải trọng
  Trunk Distribution Frame (TDF)
  khung phân bố đường trục
  underground water distribution
  sự phân bố lực ngầm
  uniform distribution
  phân bố đồng dạng
  voltage distribution
  sự phân bố điện áp
  vortex distribution
  sự phân bố xoáy
  water distribution
  sự phân bố nước
  wave distribution
  sự phân bố sóng
  weight distribution
  sự phân bố trọng lượng
  wheel load distribution
  phân bố tải trọng bánh xe
  z-distribution
  phân bố chính tắc
  z-distribution
  phân bố chuẩn
  phân phối
  380V (distribution) house
  nhà (phân phối) 380V
  6 kV (distribution) house
  nhà (phân phối) 6kV
  ACD (automaticcall distribution)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  air and water distribution system
  hệ thống phân phối nước và không khí
  air distribution
  phân phối không khí
  air distribution
  sự phân phối không khí
  air distribution apparatus
  thiết bị phân phối không khí
  air distribution conduit
  đường ống phân phối không khí
  air distribution duct
  đường ống phân phối không khí
  air distribution equipment
  thiết bị phân phối không khí
  air distribution grille
  lưới phân phối không khí
  air distribution system
  hệ (thống) phân phối không khí
  air distribution system
  hệ thống phân phối không khí
  ammonia distribution system
  hệ phân phối amoniac
  ammonia distribution system
  hệ thống phân phối amoniac
  annual distribution of runoff
  sự phân phối dòng chảy trong năm
  arcsine distribution
  phân phối acsin
  arcsine distribution
  phân phối acsine
  asymmetric power distribution or split
  sự phân phối công suất không đối xứng
  asymptoical distribution
  phân phối tiệm cận
  asymptotic (al) distribution
  phân phối tiệm cận
  asymptotic distribution function
  hàm phân phối tiệm cận
  automatic call distribution (ACD)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  basic distribution
  sự phân phối ban đầu
  beam distribution
  sự phân phối chùm tia
  Bernoulli distribution
  phân phối Bernoulli
  bi-modal distribution
  sự phân phối hai kiểu
  bimodal distribution
  phân phối hai mốt
  binomial distribution
  phân phối nhị thức
  binominal distribution
  phân phối nhị thức
  bivariate distribution
  phân phối hai chiều
  bottom pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối dưới
  branch-circuit distribution center
  tâm phân phối mạch nhánh
  brine-distribution system
  hệ phân phối nước muối
  cable distribution
  sự phân phối bằng cáp
  Cable Distribution Frame (CDF)
  giá phân phối cấp
  cable distribution head
  đầu cáp phân phối
  cable distribution network
  mạng phân phối bằng dây cáp
  cable distribution point
  điểm phân phối cáp
  CDU (coolantdistribution unit)
  thiết bị phân phối chất làm nguội
  ceiling-mounted air distribution system
  sự phân phối không khí trên trần
  censored distribution
  phân phối bị thiếu
  channel distribution
  sự phân phối kênh
  chi-square distribution
  phân phối x2
  circular distribution
  phân phối trên đường tròn
  CKD (cryptographickey distribution center)
  trung tâm phân phối khóa mã
  cold distribution
  phân phối lạnh
  cold distribution system
  hệ phân phối lạnh
  cold distribution system
  hệ thống phân phối lạnh
  combined distribution frame (CDF)
  khung phân phối kết hợp
  compound distribution
  phân phối phức hợp
  Configuration, Installation and Distribution (CID)
  cấu hình lắp đặt và phân phối
  cool-air distribution
  phân phối không khí lạnh
  coolant distribution unit (CDU)
  thiết bị phân phối chất làm nguội
  cryptographic key distribution center (CKD)
  trung tâm phân phối khóa mật mã
  cumulative distribution
  sự phân phối chồng chất
  cumulative distribution
  sự phân phối tích lũy
  current distribution
  sự phân phối điện
  current distribution
  sự phân phối dòng (điện)
  Data Archive and Distribution System (DADS)
  hệ thống lưu trữ và phân phối dữ liệu
  digital distribution frame
  khung phân phối số
  Digital Distribution Frame (DDF)
  giá phân phối số
  discontinuous distribution
  phân phối gián đoạn
  discrete distribution
  phân phối rời rạc
  distribution aisle
  hành lang phân phối
  distribution board
  bảng phân phối
  distribution board
  bảng phân phối (điện)
  distribution board
  bảng phân phối điện
  distribution box
  hộp phân phối
  distribution box
  hộp phân phối điện
  distribution box
  giếng phân phối nước
  distribution bus
  thanh cái phân phối
  distribution busbar
  thanh dẫn phân phối
  distribution cabinet
  hộp phân phối
  distribution cabinet
  phòng phân phối
  distribution cable
  cáp phân phối (điện)
  distribution center
  trung tâm phân phối
  distribution chain
  dây chuyền phân phối
  distribution channel
  kênh phân phối
  distribution channel
  kênh phân phối nước
  distribution cock
  van phân phối
  distribution cold-storage warehouse
  kho lạnh phân phối
  distribution company
  công ty phân phối
  distribution control
  điều khiển phân phối
  distribution cost
  chi phí phân phối
  distribution curve
  được phân phối
  distribution curve
  đường cong phân phối
  distribution curve
  đường phân phối
  distribution deck
  tập phân phối
  distribution disk
  đĩa phân phối
  distribution ditch
  mương phân phối
  distribution document
  tài liệu phân phối
  distribution duct
  kênh phân phối
  distribution duct
  ống gió phân phối
  distribution entry
  mục nhập phân phối
  distribution factor
  hệ số phân phối
  distribution frame
  bảng phân phối
  distribution frame
  khung phân phối
  distribution function
  hàm phân phối
  distribution fuse board
  bảng cầu chì phân phối
  distribution fuse-board
  bảng phân phối
  distribution hall
  phòng phân phối
  distribution header
  ống phân phối nước
  distribution law
  luật phân phối
  distribution libraries (DLIB)
  thư viện phân phối
  distribution license
  giấy phép phân phối
  distribution line
  đường dây phân phối
  distribution line
  đường phân phối
  distribution list
  danh sách phân phối
  Distribution List (DL)
  danh sách phân phối
  distribution list name
  tên danh sách phân phối
  distribution loss (es)
  tổn thất phân phối
  distribution main
  ống phân phối chính
  distribution medium
  môi trường phân phối
  distribution moment
  mômen phân phối
  distribution network
  mạng lưới phân phối
  distribution network
  mạng phân phối
  distribution network
  mạng phân phối (điện)
  distribution number
  hệ số phân phối
  distribution of electrical energy
  phân phối điện năng
  distribution of electricity
  sự phân phối điện
  distribution of fading
  sự phân phối fađinh
  distribution panel
  bảng phân phối
  distribution panel
  bảng phân phối điện
  distribution pillar
  cột phân phối điện
  distribution pillar
  trụ phân phối
  distribution pipe
  ống phân phối nước
  distribution pipe line
  đường ống phân phối nước
  distribution pipeline
  đường ống phân phối
  distribution plant
  thiết bị phân phối
  distribution point-DP
  điểm phân phối
  distribution queue
  hàng đợi phân phối
  distribution recipient queue
  hàng đợi nhận phân phối
  distribution reservoir
  bể nước phân phối
  distribution ring
  vành phân phối
  distribution series
  chuỗi phân phối
  distribution service level
  mức dịch vụ phân phối
  distribution shaft
  trục phân phối
  distribution stage
  tầng phân phối
  distribution station
  trạm phân phối điện
  distribution substation
  phân trạm phân phối
  distribution substation kiosk
  trạm phân phối-trọn bộ
  distribution switch board
  bảng phân phối điện
  distribution system
  hệ phân phối
  distribution system
  hệ phân phối (nước)
  distribution system
  hệ thống phân phối
  distribution system
  mạng phân phối (điện)
  distribution tape
  băng từ phân phối
  distribution tape reel
  cuộn băng phân phối
  distribution technique
  phương pháp phân phối
  distribution transformer
  biến áp phân phối
  distribution valve
  van phân phối
  distribution well
  giếng phân phối nước
  distribution zone
  vùng phân phối
  DLIB (distributionlibrary)
  thư viện phân phối
  double distribution
  phân phối kép
  drop distribution
  sự phân phối giọt
  DTR (distributiontape reel)
  cuộn băng từ phân phối
  Edison distribution system
  hệ phân phối Edison (điện)
  electric distribution
  sự phân phối điện
  electric distribution network
  lưới điện phân phối
  electric distribution network
  mạng điện phân phối
  electric distribution network
  mạng lưới phân phối điện
  electrical distribution
  sự phân phối điện
  electrical distribution station
  trạm phân phối điện
  electrical distribution system
  hệ (thống) phân phối điện
  electrical distribution system
  hệ (thống) phân phối điện năng
  empiric distribution
  phân phối thực nghiệm
  energy distribution
  phân phối năng lượng
  equilibrium mode distribution
  phân phối chế độ cân bằng
  equipment for the distribution of concrete
  thiết bị phân phối bêtông
  error rate time distribution
  sự phân phối thời gian mức sai
  exponential distribution
  phân phối hàm mũ
  exponential distribution
  phân phối mũ
  f distribution
  phân phối F
  fading distribution
  sự phân phối fađinh
  fiducial distribution
  phân phối tin cậy
  field distribution
  sự phân phối trường
  field gas-distribution station
  trạm phân phối khí đốt
  field water distribution efficiency
  hệ số phân phối nước tưới ruộng
  field-water distribution factor
  hệ số phân phối nước tưới
  fluid distribution
  bộ phân phối lỏng
  freon distribution system
  hệ (thống) phân phối freon
  freon distribution system
  hệ thống phân phối freon
  frequency distribution
  mật độ phân phối
  frequency distribution
  phân phối tần số
  frequency distribution function
  mật độ phân phối
  gamma distribution
  phân phối gama
  gamma distribution
  sự phân phối gamma
  gas distribution network
  mạng lưới phân phối khí
  gas distribution plant
  trạm phân phối khí
  gas distribution station
  trạm phân phối khí đốt
  gas-distribution value
  van phân phối khí đốt
  Gausian distribution
  phân phối Gauss
  Gaussian distribution
  sự phân phối Gaussien
  Gaussian probability distribution
  sự phân phối xác suất Gaussien
  Gaussian spectral distribution
  sự phân phối phổ Gaussien
  general distribution (ofsoftware, e.g.)
  phân phối chung
  geographical distribution
  sự phân phối địa lý
  geometric (al) distribution
  phân phối hình học
  geometric distribution
  phân phối hình học
  geometrical distribution
  phân phối hình học
  group distribution frame
  khung phân phối nhóm
  grouped distribution
  phân phối được nhóm
  heat distribution
  sự phân phối nhiệt
  heating system distribution chamber
  buồng phân phối của mạng lưới nhiệt
  heterogeneous distribution
  phân phối không thuần nhất
  hypergeometric distribution
  phân phối siêu bội
  illuminance distribution in candela per sp.m
  phân phối độ rọi bằng candela trên m2
  income distribution
  sự phân phối thu nhập
  indirect distribution
  sự phân phối gián tiếp
  Information Distribution Companies (IDC)
  các công ty phân phối thông tin
  inlet distribution gas pipeline system
  hệ thống ống phân phối khí vào
  intensity distribution
  sự phân phối cường độ
  intermediate distribution frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  intermediate distribution frame-IDF
  bảng phân phối trung gian
  International File Distribution Co-operative (IFDC)
  hợp tác phân phối tệp quốc tế
  involution distribution
  phân phối đối hợp
  irrigation distribution system
  mạng tưới phân phối
  joint distribution
  phân phối đồng thời
  junction distribution frame (JDF)
  khung phân phối chuyển tiếp
  key distribution
  phân phối khóa
  key distribution center
  trung tâm phân phối khóa
  Key Distribution Centre (KDC)
  trung tâm phân phối khóa
  lane distribution factor
  hệ số phân phối theo làn
  law of distribution
  luật phân phối
  lead in distribution cabinet
  tủ phân phối đầu dây vào
  limiting distribution
  phân phối giới hạn
  liquid distribution
  bộ phân phối lỏng
  liquid distribution
  phân phối lỏng
  liquid distribution
  sự phân phối lỏng
  load distribution
  sự phân phối tải
  load distribution manifest
  danh mục phân phối tải
  local distribution cable
  cáp phân phối cục bộ
  local distribution network
  mạng phân phối cục bộ
  logarithmic distribution
  phân phối loga
  logarithmic-series distribution
  phân phối chuỗi loga
  logarithmic-series distribution
  phân phối loga
  loganormal distribution
  phân phối loga chuẩn
  low voltage distribution network
  lưới điện phân phối hạ áp
  main distribution frame (MDF)
  bảng phân phối chính
  main distribution frame (MDF)
  khung phân phối chính
  main distribution frame-MDF
  bảng phân phối đầu vào
  main repeater distribution frame
  khung phân phối chuyển tiếp chính
  marginal distribution
  phân phối biên duyên
  MDF (maindistribution frame)
  khung phân phối chính
  medium voltage distribution network
  lưới điện phân phối trung áp
  method of moment distribution
  phương pháp phân phối momen
  method of moments distribution
  phương pháp phân phối momen
  moisture distribution
  phân phối hơi ẩm
  moisture distribution
  sự phân phối (độ) ẩm
  moisture distribution efficiency
  hệ số phân phối độ ẩm
  moisture distribution factor
  hệ số phân phối độ ẩm
  moment distribution
  phân phối mômen
  moment distribution
  sự phân phối mô men
  moment distribution method
  phương pháp phân phối mô men
  moment distribution method
  phương pháp phân phối momen
  moment distribution method
  phương pháp phân phối mômen
  moment of a frequency distribution
  mômen của phân phối tần số
  Multi-point Video Distribution System (MDVS)
  hệ thống phân phối video đa điểm
  multinomial distribution
  phân phối đa thức
  NAD (noiseamplitude distribution)
  phân phối biên độ tiếng ồn
  negative binominal distribution
  phân phối nhị thức âm
  negative multinomial distribution
  phân phối đa thức âm
  Network Automatic call Distribution (NACD)
  phân phối cuộc gọi tự động của mạng
  noise amplitude distribution
  phân phối biên độ tiếng ồn
  noise distribution
  sự phân phối tiếng ồn
  non-central distribution
  phân phối không tâm
  non-singular distribution
  phân phối không kỳ dị
  normal curve of distribution
  đường cong phân phối chuẩn
  normal distribution
  phân phối chuẩn
  normal distribution
  phân phối chuẩn (tắc)
  normal distribution
  phân phối Gauss
  normal distribution
  sự phân phối chuẩn
  oil distribution tank
  két phân phối dầu
  oil distribution tank
  thùng phân phối dầu
  online distribution
  phân phối trực tuyến
  open distribution
  sự phân phối mở
  Optical Distribution Frame (ODF)
  giá phân phối cáp quang
  overhead distribution
  phân phối trên không
  overhead distribution line
  đường dây phân phối trên không
  overhead pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối trên
  oxygen distribution battery
  bộ phân phối ôxi
  parabolic distribution of stress
  sự phân phối ứng suất dạng parabon
  parameter of distribution
  tham số của phân phối
  phase distribution
  sự phân phối pha
  phase distribution over the aperture (ofan antenna)
  sự phân phối pha trong góc mở (anten)
  plastic moment distribution method
  phương pháp phân phối mômen dẻo
  Poisson distribution
  phân phối Poisson
  poisson's distribution
  phân phối Poát-xông
  power distribution
  sự phân phối công suất (truyền động 4 bánh)
  power distribution
  sự phân phối điện
  power distribution (ofemission)
  sự phân phối công suất phát xạ
  Power Distribution Frame (PDF)
  giá phân phối nguồn
  power distribution network
  mạng phân phối công suất
  power distribution system
  hệ thống phân phối điện
  power distribution unit
  thiết bị phân phối công suất
  power line distribution system
  mạng phân phối điện năng
  precise air distribution
  phân phối không khí chính xác
  primary current distribution ratio
  tỷ số phân phối dòng sơ cấp
  primary distribution
  phân phối sơ cấp
  primary distribution
  sự phân phối sơ cấp
  probability distribution
  phân phối xác suất
  probability distribution
  sự phân phối thống kê
  probability distribution function
  hàm phân phối xác suất
  programme distribution network
  mạng phân phối chương trình
  radial distribution function
  hàm phân phối xuyên tâm
  random distribution
  phân phối đều
  random distribution
  phân phối ngẫu nhiên
  random distribution
  sự phân phối ngẫu nhiên
  rectangular distribution
  phân phối chữ nhật
  refrigerant distribution
  phân phối môi chất lạnh
  refrigeration distribution
  phân phối lạnh
  refrigeration distribution
  sự phân phối lạnh
  residual distribution
  sự phân phối còn dư
  residual distribution
  sự phân phối còn sót
  sample distribution function
  hàm phân phối mẫu
  sampling distribution
  phân phối mẫu
  satellite distribution to cable networks
  sự phân phối bằng cáp từ vệ tinh
  secondary distribution
  phân phối thứ cấp (điện hạ áp)
  secondary distribution
  sự phân phối thứ cấp
  sewage distribution chamber
  buồng phân phối nước thải
  sewage distribution chamber
  giếng phân phối nước thoát
  sex distribution
  phân phối theo giới
  single-sided distribution frame
  khung phân phối một mặt
  singular distribution
  phân phối kỳ dị
  skewed distribution
  phân phối lệch
  SNADS (SystemNetwork Architecture distribution services)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  spectral amplitude distribution
  sự phân phối phổ biên độ
  spectral distribution of crosstalk
  sự phân phối phổ xuyên âm
  spectral distribution of power density
  sự phân phối công suất phổ
  spectral distribution of the signal
  sự phân phối phổ tín hiệu
  spectral energy distribution
  sự phân phối phổ năng lượng
  spectral power distribution
  sự phân phối công suất phổ
  spectrum distribution
  sự phân phối phổ
  stationary distribution
  phân phối dừng
  statistical distribution
  phân phối thống kê
  statistical distribution
  sự phân phối thống kê
  statistical field-strength distribution
  sự phân phối thống kê trường
  steam distribution
  phân phối hơi
  steam distribution
  sự phân phối hơi
  string distribution diaphragm
  màng phân phối dòng
  string distribution diaphragm
  màng phân phối tia
  student's distribution
  phân phối stuđen
  supply air distribution system
  hệ (thống) phân phối không khí cấp
  supply air distribution system
  hệ thống phân phối không khí cấp
  system network architecture distribution services (SNADS)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  tapered distribution
  sự phân phối hình chuông
  TDF (trunkdistribution frame)
  khung phân phối đường trung chuyển
  television distribution system
  hệ thông phân phối truyền hình
  television programme distribution line
  đường dây phân phối chương trình
  tree distribution
  sự phân phối dạng cây
  triangular distribution
  phân phối tam giác
  truncated distribution
  phân phối cụt
  trunk distribution frame (TDF)
  khung phân phối đường dài
  turbulent air distribution panel
  panen phân phối không khí (kiểu) tạo xoáy
  underground distribution
  mạng phân phối ngầm
  underground distribution
  phân phối điện dưới đất
  underground distribution
  phân phối điện ngầm
  Uniform Call Distribution (UCD)
  phân phối cuộc gọi giống nhau
  uniform distribution
  phân phối đều
  uniform temperature distribution
  phân phối nhiệt độ đều đặn
  unit distribution
  phân phối đơn vị
  use of distribution list
  sử dụng danh sách phân phối
  value distribution theory
  lý thuyết phân phối giá trị
  variance of distribution
  phương sai của phân phối
  video distribution amplifier
  bộ khuếch đại phân phối (tín hiệu) video
  vortex distribution
  sự phân phối xoáy
  water distribution
  phân phối nước
  water distribution
  sự phân phối nước
  water distribution installation
  trạm phân phối nước
  water distribution system
  hệ (thống) phân phối nước
  water distribution system
  hệ thống phân phối nước
  water-distribution system
  hệ thống (đường ống) phân phối nước
  sự phân bố
  age distribution
  sự phân bố theo tuổi
  Bose-Einstein distribution
  sự phân bố Bose-Einstein
  car distribution
  sự phân bố toa xe
  charge distribution
  sự phân bố tải trọng
  clock (signal) distribution
  sự phân bố xung đồng hồ
  concentrated distribution of population
  sự phân bố dân cư tập trung
  current distribution
  sự phân bố dòng
  distribution (ofgeographical zones)
  sự phân bố vùng địa lý
  distribution (ofload)
  sự phân bố tải trọng
  distribution (ofstresses in the plane)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  distribution (ofstresses)
  sự phân bố ứng suất
  distribution (ofvelocities)
  sự phân bố vận tốc
  distribution of demand
  sự phân bố nhu cầu
  distribution of discharge
  sự phân bố lưu lượng
  distribution of electrical energy
  sự phân bố điện năng
  distribution of electrical power
  sự phân bổ công suất
  distribution of flood
  sự phân bố lũ
  distribution of flow
  sự phân bố dòng chảy
  distribution of probabilities
  sự phân bố xác suất
  distribution of rain
  sự phân bố mưa
  distribution of stress
  sự phân bố ứng suất
  distribution of velocity
  sự phân bố vận tốc
  energy distribution
  sự phân bố năng lượng
  few-body distribution
  sự phân bố vài vật
  field distribution
  sự phân bố (điện) trường
  frequency distribution
  sự phân bố tần số
  gap distribution
  sự phân bố khe hở
  gauge station distribution
  sự phân bố trạm thủy văn
  geographic distribution
  sự phân bố địa lý
  geologic distribution
  sự phân bố địa chất
  grain size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  heat distribution
  sự phân bố bố nhiệt
  heat distribution
  sự phân bố nhiệt
  humidity distribution
  sự phân bố ẩm
  hydrologic distribution
  sự phân bố thủy văn
  ice crystal distribution
  sự phân bố tinh thể đá
  isotropic distribution
  sự phân bố đẳng hướng
  lift distribution
  sự phân bổ lực nâng
  load distribution
  sự phân bố tải trọng
  luminous intensity distribution
  sự phân bố cường độ sáng
  mass distribution
  sự phân bố khối lượng
  material distribution
  sự phân bố vật liệu
  mode distribution
  sự phân bố kiểu
  moisture distribution
  sự phân bố độ ẩm
  moment distribution
  sự phân bố mô men
  momentum distribution
  sự phân bố động lượng
  normal distribution
  sự phân bố chuẩn
  normal distribution
  sự phân bố Gauss
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo cụm
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo nhóm
  object distribution
  sự phân bố đối tượng
  oceanic distribution
  sự phân bố hải dương
  particle size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  particle size distribution
  sự phân bố theo cỡ hạt
  particle-size distribution
  sự phân bố theo kích thước hạt
  phase distribution
  sự phân bố pha
  plaint cover distribution
  sự phân bố thảm thực vật
  point distribution of population
  sự phân bố dân cư theo điểm
  population distribution
  sự phân bố dân cư
  population distribution over rural areas
  sự phân bố dân cư nông thôn
  population distribution within a group of communities
  sự phân bố dân cư thôn xã
  population distribution within town limits
  sự phân bố dân cư nội thành
  pore distribution
  sự phân bố kẽ rỗng
  power distribution
  sự phân bổ công suất
  pressure distribution
  sự phân bố áp lực
  pressure distribution
  sự phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bổ áp suất
  probability distribution
  sự phân bố xác suất
  rainfall distribution
  sự phân bố mưa
  regular volinity distribution
  sự phân bố vận tốc đều
  scattered distribution of population
  sự phân bố dân cư phân tán
  seam distribution
  sự phân bố vỉa
  sediment distribution
  sự phân bố trầm tích
  soil distribution
  sự phân bố thổ nhưỡng
  spectral distribution
  sự phân bố (theo) phổ
  spectral distribution
  sự phân bố phổ
  stress distribution
  sự phân bố ứng suất
  temperature distribution
  sự phân bố nhiệt độ
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối
  topographic distribution
  sự phân bố địa hình
  traffic distribution
  sự phân bố lưu lượng
  transverse energy distribution
  sự phân bố năng lượng ngang
  underground water distribution
  sự phân bố lực ngầm
  voltage distribution
  sự phân bố điện áp
  vortex distribution
  sự phân bố xoáy
  water distribution
  sự phân bố nước
  wave distribution
  sự phân bố sóng
  weight distribution
  sự phân bố trọng lượng
  sự phân bổ
  age distribution
  sự phân bố theo tuổi
  Bose-Einstein distribution
  sự phân bố Bose-Einstein
  car distribution
  sự phân bố toa xe
  charge distribution
  sự phân bố tải trọng
  clock (signal) distribution
  sự phân bố xung đồng hồ
  concentrated distribution of population
  sự phân bố dân cư tập trung
  current distribution
  sự phân bố dòng
  distribution (ofgeographical zones)
  sự phân bố vùng địa lý
  distribution (ofload)
  sự phân bố tải trọng
  distribution (ofstresses in the plane)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  distribution (ofstresses)
  sự phân bố ứng suất
  distribution (ofvelocities)
  sự phân bố vận tốc
  distribution of demand
  sự phân bố nhu cầu
  distribution of discharge
  sự phân bố lưu lượng
  distribution of electrical energy
  sự phân bố điện năng
  distribution of electrical power
  sự phân bổ công suất
  distribution of flood
  sự phân bố lũ
  distribution of flow
  sự phân bố dòng chảy
  distribution of probabilities
  sự phân bố xác suất
  distribution of rain
  sự phân bố mưa
  distribution of stress
  sự phân bố ứng suất
  distribution of velocity
  sự phân bố vận tốc
  energy distribution
  sự phân bố năng lượng
  few-body distribution
  sự phân bố vài vật
  field distribution
  sự phân bố (điện) trường
  frequency distribution
  sự phân bố tần số
  gap distribution
  sự phân bố khe hở
  gauge station distribution
  sự phân bố trạm thủy văn
  geographic distribution
  sự phân bố địa lý
  geologic distribution
  sự phân bố địa chất
  grain size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  heat distribution
  sự phân bố bố nhiệt
  heat distribution
  sự phân bố nhiệt
  humidity distribution
  sự phân bố ẩm
  hydrologic distribution
  sự phân bố thủy văn
  ice crystal distribution
  sự phân bố tinh thể đá
  isotropic distribution
  sự phân bố đẳng hướng
  lift distribution
  sự phân bổ lực nâng
  load distribution
  sự phân bố tải trọng
  luminous intensity distribution
  sự phân bố cường độ sáng
  mass distribution
  sự phân bố khối lượng
  material distribution
  sự phân bố vật liệu
  mode distribution
  sự phân bố kiểu
  moisture distribution
  sự phân bố độ ẩm
  moment distribution
  sự phân bố mô men
  momentum distribution
  sự phân bố động lượng
  normal distribution
  sự phân bố chuẩn
  normal distribution
  sự phân bố Gauss
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo cụm
  oases distribution of population
  sự phân bố dân cư theo nhóm
  object distribution
  sự phân bố đối tượng
  oceanic distribution
  sự phân bố hải dương
  particle size distribution
  sự phân bố cỡ hạt
  particle size distribution
  sự phân bố theo cỡ hạt
  particle-size distribution
  sự phân bố theo kích thước hạt
  phase distribution
  sự phân bố pha
  plaint cover distribution
  sự phân bố thảm thực vật
  point distribution of population
  sự phân bố dân cư theo điểm
  population distribution
  sự phân bố dân cư
  population distribution over rural areas
  sự phân bố dân cư nông thôn
  population distribution within a group of communities
  sự phân bố dân cư thôn xã
  population distribution within town limits
  sự phân bố dân cư nội thành
  pore distribution
  sự phân bố kẽ rỗng
  power distribution
  sự phân bổ công suất
  pressure distribution
  sự phân bố áp lực
  pressure distribution
  sự phân bố áp suất
  pressure distribution
  sự phân bổ áp suất
  probability distribution
  sự phân bố xác suất
  rainfall distribution
  sự phân bố mưa
  regular volinity distribution
  sự phân bố vận tốc đều
  scattered distribution of population
  sự phân bố dân cư phân tán
  seam distribution
  sự phân bố vỉa
  sediment distribution
  sự phân bố trầm tích
  soil distribution
  sự phân bố thổ nhưỡng
  spectral distribution
  sự phân bố (theo) phổ
  spectral distribution
  sự phân bố phổ
  stress distribution
  sự phân bố ứng suất
  temperature distribution
  sự phân bố nhiệt độ
  three-dimensional stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối
  topographic distribution
  sự phân bố địa hình
  traffic distribution
  sự phân bố lưu lượng
  transverse energy distribution
  sự phân bố năng lượng ngang
  underground water distribution
  sự phân bố lực ngầm
  voltage distribution
  sự phân bố điện áp
  vortex distribution
  sự phân bố xoáy
  water distribution
  sự phân bố nước
  wave distribution
  sự phân bố sóng
  weight distribution
  sự phân bố trọng lượng
  sự phân chia
  sự phổ biến
  sự phân phát
  sự phân phối
  ACD (automaticcall distribution)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  air distribution
  sự phân phối không khí
  annual distribution of runoff
  sự phân phối dòng chảy trong năm
  asymmetric power distribution or split
  sự phân phối công suất không đối xứng
  automatic call distribution (ACD)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  basic distribution
  sự phân phối ban đầu
  beam distribution
  sự phân phối chùm tia
  bi-modal distribution
  sự phân phối hai kiểu
  cable distribution
  sự phân phối bằng cáp
  ceiling-mounted air distribution system
  sự phân phối không khí trên trần
  channel distribution
  sự phân phối kênh
  cumulative distribution
  sự phân phối chồng chất
  cumulative distribution
  sự phân phối tích lũy
  current distribution
  sự phân phối điện
  current distribution
  sự phân phối dòng (điện)
  distribution of electricity
  sự phân phối điện
  distribution of fading
  sự phân phối fađinh
  drop distribution
  sự phân phối giọt
  electric distribution
  sự phân phối điện
  electrical distribution
  sự phân phối điện
  error rate time distribution
  sự phân phối thời gian mức sai
  fading distribution
  sự phân phối fađinh
  field distribution
  sự phân phối trường
  gamma distribution
  sự phân phối gamma
  Gaussian distribution
  sự phân phối Gaussien
  Gaussian probability distribution
  sự phân phối xác suất Gaussien
  Gaussian spectral distribution
  sự phân phối phổ Gaussien
  geographical distribution
  sự phân phối địa lý
  heat distribution
  sự phân phối nhiệt
  income distribution
  sự phân phối thu nhập
  indirect distribution
  sự phân phối gián tiếp
  intensity distribution
  sự phân phối cường độ
  liquid distribution
  sự phân phối lỏng
  load distribution
  sự phân phối tải
  moisture distribution
  sự phân phối (độ) ẩm
  moment distribution
  sự phân phối mô men
  noise distribution
  sự phân phối tiếng ồn
  normal distribution
  sự phân phối chuẩn
  open distribution
  sự phân phối mở
  parabolic distribution of stress
  sự phân phối ứng suất dạng parabon
  phase distribution
  sự phân phối pha
  phase distribution over the aperture (ofan antenna)
  sự phân phối pha trong góc mở (anten)
  power distribution
  sự phân phối công suất (truyền động 4 bánh)
  power distribution
  sự phân phối điện
  power distribution (ofemission)
  sự phân phối công suất phát xạ
  primary distribution
  sự phân phối sơ cấp
  probability distribution
  sự phân phối thống kê
  random distribution
  sự phân phối ngẫu nhiên
  refrigeration distribution
  sự phân phối lạnh
  residual distribution
  sự phân phối còn dư
  residual distribution
  sự phân phối còn sót
  satellite distribution to cable networks
  sự phân phối bằng cáp từ vệ tinh
  secondary distribution
  sự phân phối thứ cấp
  spectral amplitude distribution
  sự phân phối phổ biên độ
  spectral distribution of crosstalk
  sự phân phối phổ xuyên âm
  spectral distribution of power density
  sự phân phối công suất phổ
  spectral distribution of the signal
  sự phân phối phổ tín hiệu
  spectral energy distribution
  sự phân phối phổ năng lượng
  spectral power distribution
  sự phân phối công suất phổ
  spectrum distribution
  sự phân phối phổ
  statistical distribution
  sự phân phối thống kê
  statistical field-strength distribution
  sự phân phối thống kê trường
  steam distribution
  sự phân phối hơi
  tapered distribution
  sự phân phối hình chuông
  tree distribution
  sự phân phối dạng cây
  vortex distribution
  sự phân phối xoáy
  water distribution
  sự phân phối nước
  sự phân tán
  sự truyền

  Kinh tế

  chia phần
  phân bổ
  bimodal distribution
  phân bố hai đỉnh
  crop distribution
  phân bố cây trồng
  cumulative distribution
  sự phân bố tích lũy
  distribution of sample means
  sự phân bố số bình quân hàng mẫu
  distribution sheet
  bảng phân bổ
  energy distribution
  phân bố năng lượng
  fat distribution
  sự phân bố mỡ
  frequency distribution
  phân bố tần suất
  frequency distribution
  sự phân bố tần, theo dải tần (trong thống kê)
  functional distribution of income
  phân bố thu nhập (quốc dân) theo chức năng
  J-shaped distribution
  phân bố theo dạng chữ J
  moisture distribution
  sự phân bố ẩm
  phân phối
  actual distribution cost
  phí tổn phân phối thực tế
  adequate distribution
  sự phân phối đồng đều
  alternate distribution system
  hệ thống phân phối khác
  average distribution
  phân phối bình quân
  basis of distribution
  cơ sở phân phối
  bimodal distribution
  phân phối hai mốt
  binomial distribution
  phân phối nhị thức
  canonical distribution
  phân phối đúng chuẩn
  capital distribution
  sự phân phối tư bản
  capital gains distribution
  phân phối lại vốn
  cash distribution
  phân phối tiền mặt
  census of distribution
  điều tra về phân phối (của các ngành nghề)
  chain of distribution
  dây chuyền phân phối
  chain of distribution
  dây chuyền phân phối (hàng hóa)
  chi-square distribution
  phân phối khi bình phương
  commercial distribution
  phân phối hàng hóa
  commodity distribution expense
  chi phí phân phối hàng hóa
  continuous probability distribution
  phân phối xác suất liên tục
  cost of distribution
  chi phí phân phối
  cumulative distribution function
  hàm phân phối xác suất
  direct distribution
  sự phân phối trực tiếp
  discrete probability distribution
  phân phối xác suất rời rạc
  distribution area
  phạm vi phân phối
  distribution basis
  cơ sở phân phối
  distribution by income group
  phân phối theo nhóm thu nhập
  distribution by sector
  phân phối theo lãnh vực
  distribution centre
  trung tâm phân phối
  distribution coefficient
  hệ số phân phối
  distribution contract
  hợp đồng phân phối
  distribution costs
  phí tổn phân phối
  distribution expenses
  chi phí phân phối
  distribution function
  chức năng phân phối
  distribution in kind
  sự phân phối hiện vật
  distribution logistics
  hậu cần phân phối
  distribution mark-up
  chênh lệch phân phối (giữa giá bán và xuất xưởng)
  distribution memorandum
  giấy báo phân phối
  distribution missions
  những nhiệm vụ phân phối
  distribution of assets
  phân phối tài sản
  distribution of budget
  phân phối ngân sách
  distribution of fund
  phân phối vốn
  distribution of gross profit
  phân phối lãi gộp
  distribution of income
  sự phân phối thu nhập
  distribution of labour
  sự phân phối sức lao động
  distribution of national income
  sự phân phối thu nhập quốc dân
  distribution of ownership
  sự phân phối quyền sở hữu
  distribution of property
  sự phân phối tài sản
  distribution of resources
  phân phối tài nguyên
  distribution of shares
  phân phối cổ phần
  distribution of social labour
  phân phối lao động xã hội
  distribution on gross profit
  phân phối trên lãi gộp
  distribution on manufacturing cost
  phân phối trên phí tổn chế tạo
  distribution on output
  phân phối theo sản lượng
  distribution on quantity
  phân phối theo số lượng
  distribution on selling price
  phân phối theo giá bán
  distribution policy
  chính sách phân phối
  distribution relations
  quan hệ phân phối
  distribution sheet of store
  phiếu phân phối vật liệu
  distribution statement of service cost
  bảng phân phối chi phí phục vụ
  distribution stock
  cổ phiếu phân phối
  distribution stock
  chứng khoán để phân phối
  distribution strategy
  chiến lược phân phối
  distribution system
  hệ thống phân phối
  dividend distribution
  phân phối cổ tức
  equitable distribution of income
  sự phân phối thu nhập công bằng
  exclusive distribution
  phân phối độc quyền
  expense distribution
  sự phân phối chi phí
  expense distribution list
  bảng phân phối chi phí
  exponential distribution
  phân phối mũ
  exponential distribution
  sự phân phối theo luật số mũ
  extensive distribution
  phân phối rộng rãi
  F distribution
  phân phối F
  final distribution
  sự phân phối sau cùng
  functional distribution
  phân phối theo chức năng, theo nghiệp vụ
  functional distribution of income
  phân phối thu nhập theo chức năng
  geographical distribution
  phân phối theo địa lý
  geographical distribution
  phân phối theo vùng
  income distribution
  số phân phối lợi tức
  income distribution
  sự phân phối lợi tức
  income distribution account
  tài khoản phân phối thu nhập
  intensive distribution
  phân phối tập trung
  intensive distribution
  phân phối tập trung, thâm nhập
  limited distribution
  phân phối hạn chế
  macro-distribution
  phân phối hàng loạt
  macro-distribution
  phân phối quy mô
  macro-distribution
  phân phối quy mô lớn
  macro-distribution
  tổng phân phối
  mass distribution
  sự phân phối đại quy mô
  mode of distribution
  phương thức phân phối
  multi-point distribution system
  hệ phân phối đa điểm
  normal distribution
  phân phối chuẩn
  numerical distribution
  sự phân phối số lượng
  off-price distribution
  sự phân phối có chiết khấu
  payroll distribution
  bảng phân phối tiền lương
  physical distribution management
  sự quản lý phân phối hàng hóa
  poison distribution
  phân phối poisson
  Poisson distribution
  Phân phối Poisson
  port of distribution
  cảng phân phối
  primary distribution
  phân phối lần đầu
  probability distribution
  phân phối xác suất
  profit distribution
  phân phối lợi nhuận
  proposal for the distribution of profits
  phương pháp phân phối lợi nhuận
  qualifying distribution
  phân phối có nộp thuế công ty trước
  relative frequency distribution
  phân phối tần số tương đối
  relative frequency distribution
  phân phối tần suất tương đối
  resource distribution
  phân phối tài nguyên
  restricted distribution
  phân phối hạn chế
  retail distribution
  phân phối bán lẻ
  sampling distribution
  phân phối chọn mẫu
  sampling distribution of a statistic
  phân phối mẫu của một thống kê
  secondary distribution
  phân phối cấp hai
  secondary distribution
  phân phối lần thứ hai
  selective distribution
  sự phân phối có tính chọn lọc
  student's t distribution
  phân phối t student
  total distribution
  tổng số (được phân phối)
  total distribution
  tổng số (được) phân phối
  total distribution
  tổng số được phân phối
  type of distribution
  phương thức phân phối
  uniform distribution
  phân phối đều
  wealth distribution
  phân phối của cải
  wholesale and retail distribution
  phân phối, tiêu thụ sỉ và lẻ
  phân phối (hàng hóa)
  chain of distribution
  dây chuyền phân phối (hàng hóa)
  commodity distribution expense
  chi phí phân phối hàng hóa
  physical distribution management
  sự quản lý phân phối hàng hóa
  sự phân chia (tài sản)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Apportionment, allotment, allocation, assignment,parcelling or US also parceling out, sharing; deployment: Shesupervised the distribution of the prizes.
  Issuance,circulation, dissemination, giving (out), dispersal,dispensation; deployment: The distribution of food parcels isbeing handled by charities.
  Arrangement, disposition,grouping, classification, order, ordering, division,cataloguing, codification; deployment: What is the distributionof scientists among the population?

  Oxford

  N.
  The act or an instance of distributing; the process ofbeing distributed.
  Econ. a the dispersal of goods etc. amongconsumers, brought about by commerce. b the extent to whichdifferent groups, classes, or individuals share in the totalproduction or wealth of a community.
  Statistics the way inwhich a characteristic is spread over members of a class.
  Distributional adj. [ME f. OF distribution or L distributio(as DISTRIBUTE)]

  Địa chất

  sự phân bố, sự phân phối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X