• Kỹ thuật chung

  vòm ba khớp
  three-hinged arch truss
  giàn vòm ba khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X