• Thông dụng

  Thành Ngữ

  three removals are as bad as a fire
  (tục ngữ) ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà

  Xem thêm removal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X