• /ri'mu:vəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc dời đi, việc di chuyển; sự dọn (đồ đạc...)
  the removal of furniture
  việc dọn đồ đạc
  Sự dọn nhà, sự đổi chỗ ở
  Sự tháo (lốp xe...)
  Sự cách chức (viên chức)
  Sự tẩy trừ (thói tham nhũng, sự loại bỏ (cái gì...)); sự xoá bỏ (dấu vết, tật xấu)
  Sự giết, sự thủ tiêu (ai)
  Sự bóc (niêm phong)
  (y học) sự cắt bỏ
  three removals are as bad as a fire
  (tục ngữ) ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tháo dỡ [sự tháo dỡ]

  Cơ - Điện tử

  Sự tháo đi, sự dời đi, việc di chuyển

  Hóa học & vật liệu

  sự tháo đi

  Toán & tin

  sự bỏ đi, sự khử, sự loại

  Kỹ thuật chung

  loại bỏ (thanh ghép)
  sự cắt bỏ
  sự chuyển dịch
  sự dịch chuyển
  sự di chuyển đi
  sự dời đi
  sự loại bỏ
  auto removal
  sự loại bỏ tự động
  heat removal
  sự loại bỏ nhiệt
  hidden line removal
  sự loại bỏ dòng ẩn
  hidden line removal
  sự loại bỏ đường ẩn
  hidden surface removal
  sự loại bỏ mặt ẩn
  oil removal
  sự loại bỏ dầu
  sludge removal
  sự loại bỏ bùn cặn
  sự loại trừ
  sự tách ra
  sự tách rời
  sự tháo dỡ
  form removal
  sự tháo dỡ ván khuôn
  removal of formwork
  sự tháo dỡ ván khuôn

  Kinh tế

  bãi chức
  bài trừ
  di chuyển
  removal expenses
  chi phí di chuyển
  dời đi
  dọn đi
  sa thải
  sự cách chức
  sự dời chỗ
  sự dọn nhà, dời chỗ ở
  sự loại bỏ
  ash removal
  sự loại bỏ tro
  cracklings removal
  sự loại bỏ tóp mỡ
  sự tẩy trừ
  sự tháo
  condensed water removal
  sự tháo nước ngưng tụ
  thải hồi
  vận chuyển
  removal expenses
  phí vận chuyển
  việc di chuyển
  việc điều tiết chuyển
  việc dọn đi
  việc sa thải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X