• /´θripəni/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giá ba penni, có giá trị ba penni (đồ vật)
  threepenny bit
  đồng ba penni ( Anh)
  (nghĩa bóng) hèn kém, đáng khinh, tồi, chẳng đáng nửa đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X