• Kinh tế

  cửa hàng bị giằng buộc
  cửa hàng bị ràng buộc
  cửa hàng có ràng buộc

  Giải thích VN: Xem Typing Contract.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X