• /´tait¸roup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây kéo căng (của người làm xiếc trên dây)
  tread/walk a tightrope
  lâm vào tình thế chênh vênh; đi trên dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X