• /tred/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước đi; cách đi; dáng đi
  a firm tread
  dáng đi vững chắc
  Tiếng chân bước
  heavy tread
  tiếng chân bước nặng nề
  (động vật học) sự đạp mái
  Mặt bậc cầu thang; tấm (cao su...) phủ bậc cầu thang
  Đế ủng
  Ta lông lốp xe
  Mặt đường ray
  Phôi (trong quả trứng)
  Khoảng cách bàn đạp (xe đạp); khoảng cách trục (xe ô tô)

  Động từ .trod; .trodden

  Đi, bước lên, giẫm lên, đặt chân lên
  to tread heavily
  đi nặng nề
  to tread unknown ground
  bước chân lên một mảnh đất xa lạ
  Don't tread on the flowers
  Đừng giẫm lên hoa
  Đạp (nho để làm rượu...)
  Đạp mái (gà)
  to tread down
  đạp lên, giẫm lên; (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo, áp chế; khinh rẻ
  to tread in
  dận lún xuống, đạp lún xuống
  to tread out
  lấy chân di cho tắt, giẫm cho tắt (ngọn lửa); (nghĩa bóng) dập tắt, trấn áp (cuộc nổi dậy)
  Đạp (nho để làm rượu...)
  to tread lightly
  đi nhẹ nhàng; (nghĩa bóng) làm việc thận trọng dè dặt; đề cập một cách dè dặt (đến một vấn đề khó khăn)
  to tread in someone's footsteps
  theo vết chân ai, bắt chước ai
  to tread on someone's corn (toe)
  giẫm lên ngón chân ai; (nghĩa bóng) làm mếch lòng ai, chạm lòng tự ái của ai
  to tread on the heels of
  bám sát, theo sát gót
  Theo dõi (sự việc)
  to tread on air
  mừng rơn, sướng rơn
  to tread on (as on) eggs
  đi từng bước dè dặt thận trọng như đi trên trứng; hành động thận trọng dè dặt
  to tread on somebody's neck
  đè đầu cưỡi cổ ai, chà đạp ai, đàn áp ai, trấn áp ai
  to tread the stage (the boards)
  là diễn viên sân khấu
  to tread under foot
  (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo; khinh rẻ
  to tread water
  bơi đứng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Talông (lốp xe), khoảng cách trục (ôtô), khoảng cách bàn đạp, mặt làm việc

  Talông (lốp xe), khoảng cách trục (ôtô), khoảng cách bàn đạp, mặt làm việc

  Giao thông & vận tải

  mặt bánh xe
  vành lăn

  Ô tô

  Khoảng cách tâm lốp trái - phải
  mặt lăn (lốp xe)
  traction lift
  vệt bánh xe (mặt gai bánh xe lốp xe)

  Giải thích VN: Theo thuật ngữ ôtô, Tread có 2 nghĩa: 1- Khoảng cách giữa tấm lốp trái và phải; 2-Là lớp cao su trên bề mặt lốp.

  Xây dựng

  khoảng cách giữa
  bậc cấp
  mặt bậc cầu thang
  mặt bậc thang

  Giải thích EN: The part of a step that is actually stepped on, the horizontal part of the step.

  Giải thích VN: Một phần của một bậc thang thực sự được bước lên, phần nằm ngang của bậc thang.

  tread of escalator
  mặt bậc thang cuốn
  mặt bậc thềm

  Kỹ thuật chung

  bao bảo vệ
  khâu xích xe
  bậc
  bậc cầu thang
  landing tread step
  bậc cầu thang lên chiếu nghỉ
  tread length
  bề dài bậc cầu thang
  bậc thang
  tread of escalator
  mặt bậc thang cuốn
  mặt lăn (đường ray)
  mặt lăn của ray
  mặt gai vỏ xe

  Kinh tế

  giẫm nho

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X