• Cơ khí & công trình

  đánh lửa muộn

  Ô tô

  thời gian chậm

  Giải thích VN: Là khoảng thời gian hơi chậm xảy ra trước khi có tác dụng hoặc có kết quả.

  Toán & tin

  sự trễ thời gian

  Điện lạnh

  trễ thời gian

  Kỹ thuật chung

  độ trễ thời gian
  sự đánh lửa trễ

  Xây dựng

  sự trễ thời gian

  Kinh tế

  sự chậm trễ thời gian
  sự chậm trễ thời gian, độ trễ thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X