• Toán & tin

  hết thời gian chờ

  Giải thích VN: Một sự gián đoạn do bàn phím bị đông cứng, không có tác dụng, trong khi máy tính đang cố thâm nhập vào một thiết bị (hay một máy tính ở xa) nhưng nó không đáp ứng như đáng lẽ phải đáp ứng. Máy tính duy trì sự cố gắng trong một khoảng thời gian xác định rồi thôi và trả lại sự điều khiển máy cho bạn.

  Kinh tế

  thời gian chờ đợi
  thời gian tạm dừng, tạm nghỉ ngưng việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X